6. V potansiyeli ile yüklen- miş olan şekildeki paralel levha arası eşit uzaklıkla- ra ayrılmıştır.

Soru metni

6. V potansiyeli ile yüklen- miş olan şekildeki paralel levha arası eşit uzaklıkla- ra ayrılmıştır. K Buna göre, K - L nokta- ları arasındaki potansi- yel fark kaç V'dir?