6AM MORNING ROUTINE (1 Our All-Time Favorite Pizza Testokul Yayınailık Sına niz.com GS Ana 26. Soru

Soru metni

6AM MORNING ROUTINE (1 Our All-Time Favorite Pizza Testokul Yayınailık Sına niz.com GS Ana 26. Soru + Önceki Soru * Sonraki Soru 01:41:37 TYT Fen Aşağıdaki soyağacında koyu renkle gösterilmiş bireyler belirli bir özelliği fenotiplerinde bulundurmaktadır. LSoru 2.Soru 3.Soru 4.Soru 5.Soru 8.Soru 7.Soru 8.Soru 9.Soru 10.Soru 11Soru |3| II 12.Soru 13.Soru 14.Soru : Dişi birey : Erkek birey 15.Soru 16.Soru Buna göre, numaralanmış soyağaçlarının hangile- rindeki koyu renklerle gösterilen özellik, otozomal kromozomda çekinik bir alel tarafından taşınamaz? (Mutasyon gerçekleşmediği kabul edilecektir.) 17.Soru 13.Soru 29.Soru) 20.Soru 21 Soru 22.Soru A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 23.Soru 24.Sorui D) I ve III E) II ve II 25 Soru 2n Sorul 23:5oru 29.Soru 30.5oru