7. Hücre içinde gerçekleşen katabolik tepkimelerin ta- mamı için, 1. ATP enerjisi kullanılır. II. Su

Soru metni

7. Hücre içinde gerçekleşen katabolik tepkimelerin ta- mamı için, 1. ATP enerjisi kullanılır. II. Su yardımıyla polimerler monomerlere yıkılır. III. Enzim kullanılır. verilenlerden hangileri doğrudur? A) Yalnız I. B) Yalnız III. C) I ve II. D) I ve III. E) Il ve III.