7. I. Dünya Savaşı’nın galip devletleri olan itilaf Devletleri; yenilen devletlerle yapılacak barış

Soru metni

7. I. Dünya Savaşı'nın galip devletleri olan itilaf Devletleri; yenilen devletlerle yapılacak barış antlaşmalarının maddele- rini belirlemek amacıyla Paris Barış Konferansı'nı düzenlediler. Bu konferansta; 1. Osmanlı Devleti dışındaki diğer itifak Devletleri ile barış antlaşması imzalandı. II. Bu antlaşmalarda yenilen devletlerden onarım ücreti adıyla savaş tazminatı istendi. II. Sömürgeciliğin yerine manda ve himaye anlayışı getirildi. Yukarıda verilen maddelerden hangileri itilaf Devletleri'nin Wilson İlkeleri'ne uymadıklarını kanıtlar nitelikte- dir? A) I ve I B) Il ve III C) I ve II D) I, Il ve II 20