9. Bohr atom teorisine göre, 1. Elektronlar çekirdeğin çevresinde herhangi bir uzak- Jiktaki yörünge

Soru metni

9. Bohr atom teorisine göre, 1. Elektronlar çekirdeğin çevresinde herhangi bir uzak- Jiktaki yörüngelerde dolanabilir. II. Elektronlar çekirdek etrafında dolanırken açısal mo- mentumları belli değerleri alır. III. Elektronlar çekirdek etrafında işıma yapmadan dola- nirlar. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve III