9.SINIE X bs.com LL LIMLERİ 11/21 TYT OTURUMUNU SONLANDIR. 11. Soru 11. 1Al ve 16S elementleri arası

Soru metni

9.SINIE X bs.com LL LIMLERİ 11/21 TYT OTURUMUNU SONLANDIR. 11. Soru 11. 1Al ve 16S elementleri arasında oluşan bileşik ile ilgili; I. Elektron ortaklaşması ile oluşur. II. Formülü Al, S, şeklindedir. III. Alüminyum sülfat olarak adlandırılır. yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve I D) II ve II E) I, Il ve II Cevaplar: