Analitik düzlemde eğim açısı 60• olan bir doğru, x – 2y + 4.= 0 doğrusuyla x ekseni üzerinde kesi- ş

Soru metni

Analitik düzlemde eğim açısı 60• olan bir doğru, x - 2y + 4.= 0 doğrusuyla x ekseni üzerinde kesi- şiyor.. Buna göre, bu doğrunun y eksenini kestiği nok- tanın ordinatr kaçkar? .