a Tablo 1 Tablo 2 Yukarıda verilen Tabló 1’de tüm sahr ve sütunlardaki üslu ifadelerin çarpımi aynı

Soru metni

a Tablo 1 Tablo 2 Yukarıda verilen Tabló 1'de tüm sahr ve sütunlardaki üslu ifadelerin çarpımi aynı üslü ifadeye esittir. Tablo 2'deki tüm üslü ifadelerin çarpımı da a'ya eşittir. Buna göre Tablo 2'deki boyali kareye yazılacak olan üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir? D) - - C) a 3 А) а B)-2