Bilgi: Taban ayrntı a birim yüksekliği b birim olan kare prizmanın hacmi a’b birimküptür. Açıktan pa

Soru metni

Bilgi: Taban ayrntı a birim yüksekliği b birim olan kare prizmanın hacmi a'b birimküptür. Açıktan parfüm satan bir mağaza, kare dik prizma şeklinde- ki 4 farkh parfüm şişesine cm fiyatı 1 TL olan parfümden is- tenilen miktarda doldurarak satıyor. Bu mağaza 50 cm° den sonraki her 1 cm lük parfümü %50 indirimli satıyor. Aşağıdaki tabloda 4 arkadaşın aldıklan parfüm şişesinin bo- yutları ve bu şişeleri tam doldurmaları halinde ödeyecekle- ri tutarlar gösterilmiştir. Parfüm şişesi Taban Yükseklik Tutar ayrıtı Ayça 3 cm 5 cm A TL Eda 4 cm 6 cm B TL Gül 4 cm b cm 89 TL Sema a cm 6 cm 100 TL Yukarıdaki tabloya göre, 1. a değeri, b değerinden 2 eksiktir. II. Eda ile Ayça'nın ödedikleri toplam ücret 118 TL'dir. III. Sema'nın aldığı parfüm şişesì Gülün aldığı parfüm şişe- sinden hacimce 22 cms daha büyüktür. yargılarından hangileri doğrudur? (NOT: Alınan tüm şişeler tam olarak doldurulup satılmakta- dır). A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve ll D) Il ve lII E) I, Il ve II