Bir dağ yamacında karların erimeden yerde kalmaya başladığı sinira kalıcı kar alt sınırı denilmekted

Soru metni

Bir dağ yamacında karların erimeden yerde kalmaya başladığı sinira kalıcı kar alt sınırı denilmektedir. Bu sinir enlem derecesine göre farklılık göstermektedir. 5000 m 2000 m 500 Buna göre yukarıda kalıcı kar sınırı gösterilen dağlar ile ilgili olarak, I. B dağının bulunduğu yerin sıcaklık ortalaması diğer- lerine göre daha düşüktür. II. A, B ve C dağlarının üçü de aynı Yarım Kürede yer almaktadır. III. Adağı Kuzey Yarım Kürede ise C dağı Güney Yarım Kürededir. ifadelerden hangileri söylenemez? A) Yalnızl. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. E) II ve III.