Bir dörtgenin kogogan uzunlukları 10 br ve 16 br ise bu dortgonin konar orta noktalarını kogo kabul

Soru metni

Bir dörtgenin kogogan uzunlukları 10 br ve 16 br ise bu dortgonin konar orta noktalarını kogo kabul eden dort- genin çovro uzunlugu kag br dir? A) 13 B) 18 C )26 D) 36 €)52