bliy ITA. Şiirin tekrar eden beyitlerinin uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?ed no A D) Cinaslı Uy

Soru metni

bliy ITA. Şiirin tekrar eden beyitlerinin uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?ed no A D) Cinaslı Uyak A) Yarım Uyak B) Tam uyak C) Zengin Uyak ITA 6 Şiirin ikinci dörtlüğünde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? A) Teşbih B) Teşhis 2onup C) Mübalağa D) İntak ibev eono neirin K.OS Cupnuecu Opaqui