Buna göre, musluk kabi kaç t sürede doldurur? р 3. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabin, p ve 3p ö

Soru metni

Buna göre, musluk kabi kaç t sürede doldurur? р 3. Düşey kesiti şekildeki gibi olan kabin, p ve 3p özağır- likli sivilar akıtan eşit debili K ve L musluklarıyla önce yarısı dolduruluyor. Daha sonra L musluğu kapatıla- rak kalan yarısı K musluğu ile dolduruluyor. Kap yarıya kadar dolduğunda kabın tabanındaki sivi basıncı 16 Pa oluyor. Buna göre, kap tam dolduğunda sivi basıncı kaç Pa olur? A) 18 B) 20 C) 22 D) 24 E) 26