CARI 0 – 66 Istanbul ta anaca ਪਾਰਾ ॥ retta ca- mbaga rdüren Israil zasi’n- den geçemeyecegim. Neden

Soru metni

CARI 0 - 66 Istanbul ta anaca ਪਾਰਾ ॥ retta ca- mbaga rdüren Israil zasi'n- den geçemeyecegim. Neden milleti var eden onun den yüzyıllar önce serini rahat rahat ok da Seyh Galip'in ever poklu "Dil giderse Tur simizdir. Eski edebiyat bes kelime ögrensek klerimiz yerine otura- Gözden kaçan bir ayrıntıyı belirtmeden e Hasik slirimiz unutulmaya yüz tuttu? Bir mill mihi değil midir? Bir Ingiliz genci kendisinden samis ecdadının aynı dil ile yazılmış bir eserini vabiliyor iken biz neden bir Nedim'in ya da se terini okuyamıyoruz. Ne demiş Oktay Sinanošu vive gider." Halbuki bizi var eden geçmişimizdir mis tükenmez bir hazinedir. Gayret edip üç bes keli eski edebiyatımızın tadina varacağız, köklerimiz cak benliğimize, bizi biz yapan degerlerimize döner taköy artik b sesler vard 91'ini li yu- ara- avru met- edip rimize döneceğiz. Eskidi- yaks ni dilimizi harmanlar isek zengin ve eşsiz bir edebi gu? oluşturabiliriz. tad an anlatım türü aşağıdakiler- ikle Ruinarcanın anlatımında agir basan anlatım türü asada den hangisidir? Al Tanımlayıcı anlatım By Kanıtlayıcı anlatım Öyküleyici anlatım D Emredici anlatım El fantastik anlatım 9555684 605801 5130187170 18 72 02 leira mey