Doğal yeşil alanların tahrip edilmesi H. Sanayileşmenin artması HF. Evlerdeki isinmada doğal gaz tük

Soru metni

Doğal yeşil alanların tahrip edilmesi H. Sanayileşmenin artması HF. Evlerdeki isinmada doğal gaz tüketiminin art- ması W. Toprakta ağır metal iyonlarının birikiminin art- ması durumlarından hangileri atmosferde sera gazları- nin birikimine neden olur? A) Yalniz III B) I ve II C) III ve IV D) I, II ve III E), III ve IV