Düzgün bir elektriksel alan içinde q yüklü bir küre K nokta- sından L noktasına götürülüyor.esir li

Soru metni

Düzgün bir elektriksel alan içinde q yüklü bir küre K nokta- sından L noktasına götürülüyor.esir li nsbisimuno E K d →L Buna göre, 1.) K-L noktaları arasındaki potansiyel fark q yükünün bü- yüklüğüne bağlı değildir. II.) K noktasının potansiyeli, L noktasının potansiyelinden büyüktür. I q yükünün elektriksel potansiyel enerji değişimi, K ve L noktalarının elektriksel potansiyel farkına eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız I, A) Yalnız I C) I ve lI D) I ve III EYI, Il ve lII