e, edat grubu belirtili nesne görevin- dedir. 21. Ço Bizi büyütüp yetiştiren insanlara minnettarlık

Soru metni

e, edat grubu belirtili nesne görevin- dedir. 21. Ço Bizi büyütüp yetiştiren insanlara minnettarlık duy- şür ark malıyız. Aileyi kutsal kılan bu bağlılık duygusudur. şur Okullarda öğretmenler öğrenciyi aileye bağlılık bas ve duygusuyla yetiştirmelidir. Aileye bağlılığı aşılaya- lele (IV çÖZ mayan bir eğitim sistemi ahlaki yönden eksiktir. Ailesine bağly bir çocuk yetiştirmek, bu bakımdan V. rar. cür olm son derece önemlidir. leri Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangi- Bu sinde "-i (-1, -u, -ü)" eki farklı bir görevde kul- har lanılmıştır? AY D) IV. E) V A)I B) I| C) I|