E) Yavnucuk jki yaşında hem ök kalmıştı. 1. a) lardır. be 24. Burnumda gökyüzünün kokusu Bütün gün s

Soru metni

E) Yavnucuk jki yaşında hem ök kalmıştı. 1. a) lardır. be 24. Burnumda gökyüzünün kokusu Bütün gün sana bakmışım se Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Bulunma durum eki almış sözcük B) Somut ad C) Belirtili ad tamlaması D) Yönelme durum eki almış ad E) İyelik eki almış sözcük 26