ESERİ SİSTEMLER NOMİK FAALİYETLER 9. kesi Aşağıda üç ülkede aktif nüfusun sektörlere göre dağılımını

Soru metni

ESERİ SİSTEMLER NOMİK FAALİYETLER 9. kesi Aşağıda üç ülkede aktif nüfusun sektörlere göre dağılımını gösteren grafikler verilmiştir. % 15,7 % 5,7 % 57,7 % 35,2 cüncül onomik aliyet % 78,6 % 2,3 an nüfusun eko- Imiştir. Birincil % 29,3 carılamaz? - % 68,4 İkincil Üçüncül memiştir. da çalışanların çalışanların ora- Grafiklerdeki bilgilere göre bu ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yerilmiştir? III mden düşüktür. calışan kişi sayı- A) Afganistan B) Bulgaristan C) Almanya D) Afganistan E) Bulgaristan Bulgaristan Afganistan Afganistan Almanya Almanya Almanya Almanya Bulgaristan Bulgaristan Afganistan Yanit Yayınları 10. I. Bir firmanın icra kurulu başkanı (CEO) II. Bir şirkette ar-ge sorumlusu III. Bir bankanın müdürü