FEN BİLİMLERİ hastalikur 7. lere aktarmayı ba Büyüme geriliği büyüme hormonunun yeterli salg! gi buy

Soru metni

FEN BİLİMLERİ hastalikur 7. lere aktarmayı ba Büyüme geriliği büyüme hormonunun yeterli salg! gi buyume hormonunun yeterli salgılanmaması sonucunda ortaya çıkan bir tür has netik mühendisleri bakterileri kullanarak insanda buy Oreten geni bakterilere aktarma mışlardır. Böylece büyüme geriliği olan birey dışandan büyüme hormon hormonu alarak sağlığına kavuşabilir Bakterilerin büyüme hormonu üretebilmelerini sağlayan işlemler a etebilmelerini sağlayan işlemler aşağıda gösterildiği gibidir. 8. Bir araşur civa dolu civaya go Bakteri Büyüme hormonu oluşturabilen geni içeren hücre DNA Plazmit molekulo Bakteri kromozomu o Istenilen gen Ara Bu Gen bakteri plazmatine yapış- tırılır Büyüme hormonu Buna göre; 1. Uygulama yapılan bakteri plazmitinde mutasyon gerçekleşmiştir. II. Bakteri, ilgili genin aktarılmasıyla büyüme hormonu üretimi yapılabilen hücrelerin tüm kalıtsal özelliklerine de sahip olur III. Bakterilerin büyüme hormonu üretebilir hale gelmesinde gen tedavisi yöntemi kullanılmıştır. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I. B) I ve IL C) II ve III. D) I, II ve III.