f(x) = log2x X 0 A(4,0) B(8,0) Yukarıda log x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. A(4,0) ve B(8,0) ol

Soru metni

f(x) = log2x X 0 A(4,0) B(8,0) Yukarıda log x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. A(4,0) ve B(8,0) olduğuna göre, taralı ABCD dörtgeninin alanı kaç birimkaredir? A) 4 B6 C8 D) 10 E 12