ğıdakilerden hangisidir? ) A) -8x + 7 B) -8x + 5 (c) 8x+3 D) -7x+ 5 €) -7x+2 – + – karekök – +3×3 Sx

Soru metni

ğıdakilerden hangisidir? ) A) -8x + 7 B) -8x + 5 (c) 8x+3 D) -7x+ 5 €) -7x+2 - + - karekök - +3x3 Sx+4 2 128+2x² + 2x x²7x+u 8x+3 15. Bir P(x) polinomu x + 2 ile bölündüğünde bölüm X2 - 2x + 4 ve kalan 2x – 8 dir. Buna göre, P(x) polinomu aşağıdakilerden hangi- sidir? AX² - X+3 B) x²+x-1 C) x² + 2x+1 D) xº + 2x EX³+x 16. (x2 + 3).P(x) + 3x - 1 = x - x + 4x² + 2 aldeauna nära Plxl polinomu asağıdakilerden