go : 20. VSEPR gösterimi AX,E, şeklinde olan XY, molekülü ile il- gili; 2 1. Bir tane XY, molekülünü

Soru metni

go : 20. VSEPR gösterimi AX,E, şeklinde olan XY, molekülü ile il- gili; 2 1. Bir tane XY, molekülünün ortaklanmamış değerlik elektronu sayısı 16 dır. II. X elementi periyodik sistemde 2A grubunda yer alır. III. Molekülün geometrik şekli açısaldır. IV. Atomları arasında iyonik bağ bulunur. ifadelerinden hangileri yanlıştır? (Y) A) Il ve IV om B) I ve IV C) II ve II|| D) Yalnız IV E) I ve II