“Hafriyat” yerine “harfiyat” demekten tutun, “bijuteri” yerine “bujiteri”, “panorama” yerine “panaro

Soru metni

"Hafriyat" yerine "harfiyat" demekten tutun, "bijuteri" yerine "bujiteri", "panorama" yerine "panaroma" demeye kadar yanlış söylediğimiz sayıSız sözcük var. "Yan profil"- leri, "full dolu"ları, "örneğin mesela"ları söylemiyorum bile. Dil yanlışları yapıyoruz. Söylemeyi düşünmediğimiz sözler çıkıyor ağzımızdan. Sonrasında da "Ben yanlış söyledim." deme yürekliliğini bile göstermiyor, "Yanlış anladınız." deyip karşımızdakine atıyoruz dile hâkim olmamamızın suçunu. Bu yanlışları sadece belli bir yaş grubundan insanların yaptığını söylemeye çalışmıyorum. Aksine televizyonlarda boy gösteren eğitimli sunucular, sanatçılar da fazlasıyla yapıyor bu yanlışları. 4. ----- Bu parçada boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilebilir? A) Bir özentiyle anlamını tam bilmediğimiz yabancı sözcükler kullanıyoruz - Bu tür kullanımlar yaygınlaşıp yerleşince düzeltmek de bir o kadar zor oluyor B) Dil yanlışlarının genel nedeni dil eğitimine gereken öne- min verilmemesidir - Sanatçılar, söylemleriyle toplumu %3D etkilediklerinin farkında olmuyorlar C) Yabancı sözcükleri kullanırken onların ses uyumlarına dikkat etmiyoruz - Anlatım bozukluğu yapan bu kişilere basında sık sık rastlıyoruz Gençlerin yabancı sözcükleri bu kadar çok kullanmasına üzülüyorum - Onların da söyledikleri her sözü titizlikle seçmeleri gerektiğini düşünüyorum Türkçesi varken yabancı sözcük kullanmanın mantığını anlayamıyorum - Türkçe yanlışlarının her geçen gün artmasında okullardaki eğitimin etkisi büyüktür 47