İNCİ SERİSİ OKO3-SS.28TYT03/ TÜRKÇE 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eğik çizgi (/) işare- tinin

Soru metni

İNCİ SERİSİ OKO3-SS.28TYT03/ TÜRKÇE 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eğik çizgi (/) işare- tinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? (II) ka- fya- erip yeni A Kelimelerin doğru yazımını http://tdk.gov.tr adresin- den öğrenebilirsiniz. B) Türkçede -a / -e eki, fiil kök ve gövdelerine gelerek zarf-fiil türetir. arak C) Adres, "Atatürk Caddesi No. / 24" şeklinde yazılmış- ti. D) "Oysa ben akşam olmuşum/ Yapraklarım dökülüyor / Usul usul / Adım sonbahar" dizelerini mırıldandı hüzünle. ükler E) 15/XII/2018 tarihine iki kişilik bilet almak istiyorum. r. 17. Her gün nefes alıp verirken binlerce kokuyu da çekiyo- ruz içimize farkında olmadan... Peki, bu kokuların han- || sebep gileri Istanbul'u en iyi ifade ediyor? Bu sorunun yani-