İşığın Kirinımı ve Girişimi Örnek Tek yarıkta kırınım deney düzeneğinde tek renkli ışın kullanılarak

Soru metni

İşığın Kirinımı ve Girişimi Örnek Tek yarıkta kırınım deney düzeneğinde tek renkli ışın kullanılarak ekran üzerin- de girişim saçakları oluş- Saydam cam ok muştur. İşık | Şekildeki gibi yarığın ya- risi saydam cam ile kapa- tıldığında; I. Merkezi aydınlık saçak ok yonünde kayar. Fant Ekran II. Saçak aralıkları artar. X III. Saçak sayısı değişmez. yargılarından hangileri doğru olur? A) Yalnız I B) Yalnız II C)I ve D) I ve III E) II ve III