isinde yla kul. sin? Aşağıdaki cui mek” sözcüğü yukarıdaki anla lanılmıştır? A iarlalara ilk yağmur

Soru metni

isinde yla kul. sin? Aşağıdaki cui mek" sözcüğü yukarıdaki anla lanılmıştır? A iarlalara ilk yağmur düştü bugün B) Çok üstüne düştüler, haliv haliyle şımardi. için ere düştü. C) Buzda ayağı kayan kadın yere düst Depremde tüm kitaplar yere düs ar yere düşmüş. vvanların, 11. Doğadaki cansız varlıkların, hayvanla makinelerin çıkardığı seslerin taklit ediln si ile oluşan sözcüklere yansıma denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin han sinde yansıma sözcük kullanılmıştır? A) Geçimlerini sağlamak için ek iş yapı- yorlar. B) Havlayan köpek isirmaz derler. C) Kendisi için yazılan eleştirilere pek al- dirmiyor. Kükreyen aslan turistleri çok korkuttu. Sidaki dizelerin hangisinde zıt ar