k.a ifadesinde k sayısı a sayisinin içinde bulunduğu şek- lin kenar sayısı olmak üzere *-> A = |x –

Soru metni

k.a ifadesinde k sayısı a sayisinin içinde bulunduğu şek- lin kenar sayısı olmak üzere *-> A = |x – 3a x a = |x – 4a x-> a = |x – 5a] şeklinde bir ilişki tanımlanıyor. " Buna göre ol k-1828 yasal-2 Dr. x-5a 8 X-10 +X+18 2x= 36 eşitliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? A) 7 B) C) 11 D) 12 E) 14 (x=18 lx-sal +