Kimya Bilimi 15. Eski Çağ insanları yaşadığı ortamda bulunan maddeleri sınama – yanılma ile tanıyara

Soru metni

Kimya Bilimi 15. Eski Çağ insanları yaşadığı ortamda bulunan maddeleri sınama - yanılma ile tanıyarak işlemeye, alet yapmaya ve yaşantısına sokmaya çalışmıştır. Buna göre; I. şapı bularak giyeceklerini boyamak, II. kum ve sodayı ateşte eriterek cam yapmak, III. bitki kök ve yapraklarını hastalıklara çare olarak kullanmak hangileri bu denemelerle elde edilmiştir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III de E) I, II ve III