Konu Pekiştirme 3 Evin mutfağında buzdolabının buzluğundan çıkarı- lan buz parçası, bir süre mutfakt

Soru metni

Konu Pekiştirme 3 Evin mutfağında buzdolabının buzluğundan çıkarı- lan buz parçası, bir süre mutfakta bekletildreunde erimeye başladığı bir süre sonra da su håling geldi- ĝi görülür Buna göre. 1. Buzun sıcaklığı dolaptan çıktığında 6°C dir. X II. Buz dolaptan çıkarıldığı andan itibaren isi al- maya başlamıştır. 2 III. Buz tamamen erdiğindeki sıcaklığı, mutfağın sıcaklığı kadardır. yargılarından hangileri kesinlikle doğrdudur? A) Yalnız ! B) Yalnız IIC ) Yalnız III D) +ve It Eyl ve !! Isica yalıtılmış bir kapta bulunan, 0°C deki suyan içerisine bir buz parçası bırakılıyor. Sistem isil dengeye ulaştığında, 1. Kaptaki buz kütlesi değişmez. II. kaptakhbuz kütlesi artar. V