Kurek in casa 7. 4+4-hado y = mx + 1 doğrusu ile y = x² + x + 5 parabolü teğet olduğuna göre, m aşağ

Soru metni

Kurek in casa 7. 4+4-hado y = mx + 1 doğrusu ile y = x² + x + 5 parabolü teğet olduğuna göre, m aşağıdakilerden hangi- si olabilir? E) 5 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 mati = txt r-x -8²-4=0