M. ortasındadır. A Murat ile Esra aynı sınıftaki iki öğrencidir. Murat’ın erkek arka- siraya 6 kişi

Soru metni

M. ortasındadır. A Murat ile Esra aynı sınıftaki iki öğrencidir. Murat'ın erkek arka- siraya 6 kişi önündeki ki- daşlarının sayısı kız arkadaşlarının saysının 2 katıdır. Esra'nın kız arkadaşlarının sayısının 3 kat erkek arkadaşlarının sayl- sından 4 fazladır. Buna göre, sınıfta kaç öğrenci vardır? A) 21 B) 22 C) 23 D) 24 E) 5 E) 29 3xtu 3y4x+4 12