neille3 7. Bir sayının sonunda yan yana bulunan sıfır rakamların sayısına “Sayının İzi” denir. Örnek

Soru metni

neille3 7. Bir sayının sonunda yan yana bulunan sıfır rakamların sayısına “Sayının İzi" denir. Örnek 1: 4203000 sayısının sonunda yan yana 3 tane sıfır olduğundan 4203000 sayısının izi 3'tür. Örnek 2: 14! = 87178291200 olduğundan 14! sayısının izi 2'dir. 1 2022 25 26 x ve 26! doğal sayılarının izleri sırasıylaya ve b olmak üzere, 6 a> b'dir. . x sayısında a taneden çok sıfır rakamı vardır. Buna göre, x sayısı en az kaç basamaklıdır? A) 7 C) 9 D) 10 B) 8