ÖRNEK – 41 a, b, cENolmak üzere ES x = 4a + 2 = 6b + 4 = 8c + 6 YAYIN koşulunu sağlayan üç basamaklı

Soru metni

ÖRNEK - 41 a, b, cENolmak üzere ES x = 4a + 2 = 6b + 4 = 8c + 6 YAYIN koşulunu sağlayan üç basamaklı en küçük x doğal sayısı kaçtır?