ORTA SEVİYE 9. f:[1,3] [2,4] fonksiyonu süreklidir. 11. Buna göre, I. Vae[1,3] için lim f(x) vardır.

Soru metni

ORTA SEVİYE 9. f:[1,3] [2,4] fonksiyonu süreklidir. 11. Buna göre, I. Vae[1,3] için lim f(x) vardır. (x)) vardır. II. f(3) > f (2) ifadelerinden hangileri her zaman doğru- unp A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, Il ve III