Polino 10. P(x) ve Q(x) polinomları için, (x + 3). P(x) + X?. Q(x) = x2 + x – 1 eşitliği veriliyor.

Soru metni

Polino 10. P(x) ve Q(x) polinomları için, (x + 3). P(x) + X?. Q(x) = x2 + x - 1 eşitliği veriliyor. Buna göre, 1. P(x) ikinci dereceden bir polinomdur. II. Q(x) sabit polinomdur. O110) III. P(x) sabit polinomdur. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız | D) I ve II E) I, II ve III