(r.oa Şekildeki grafik If(x)| fonk- siyonuna aittir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi f()x|) fonks

Soru metni

(r.oa Şekildeki grafik If(x)| fonk- siyonuna aittir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi f()x|) fonksiyonunun grafiğine ait olabilir? B) A) X. X. C) D) X. X. ignar E) X.