SAYI VE KESİR PROBLEMI TEST 04 38 torbadan ve, sonra 1. 3x + 1 kişinin katıldığı bir sınavi değerlen

Soru metni

SAYI VE KESİR PROBLEMI TEST 04 38 torbadan ve, sonra 1. 3x + 1 kişinin katıldığı bir sınavi değerlendirmek için 1, 2, 3, 4 ve 5 notları kullanılıyor. de, sirasi 3. n bir faz- Süral Sınav sonuçlarında; Bu notların her birini alan en az ikişer öğrenci y gra ilye kal- r. vardır. Bun aldığı- Aynı notu alan en çok x + 9 öğrenci vardır. sinc Bu sınavın sonuçlarında verilen notların her birini alan en az üçer öğrenci olsaydı, aynı notu alan en çok kaç öğrenci olabilirdi? A) E) 222 A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 çok n az 2/3