sayısının asal çarpanları nedir? A) 2,3 B) 2,5 C) 3,5 2,3,7 504 = a*.by.cz eşitliğinde a, b ve c asa

Soru metni

sayısının asal çarpanları nedir? A) 2,3 B) 2,5 C) 3,5 2,3,7 504 = a*.by.cz eşitliğinde a, b ve c asal sayılardır. Buna göre, x + y + z toplamı kaçtır? A) 5 B) 6 C) 9 D) 13