Şekildeki I. ve II. kaplardan bir miktar sivi alinip üçüncü kaba konuluyor. Her üç kaptaki sivinin k

Soru metni

Şekildeki I. ve II. kaplardan bir miktar sivi alinip üçüncü kaba konuluyor. Her üç kaptaki sivinin kütlesi eşit olduğuna gö- re I. kaptan alınan sivinin hacmi kaç V dir? AYDIN YAYINLARI 16 cm olar Harak te A) 1 WIN