SİNİR SİSTEN 9. İki sinir hücresi arasında impuls hızı farkı varsa, 11. deki 1. Akson çaph II. Uyara

Soru metni

SİNİR SİSTEN 9. İki sinir hücresi arasında impuls hızı farkı varsa, 11. deki 1. Akson çaph II. Uyaran şiddeti III. Sinaps sayısı IV. Ranvier boğum sayısı rizasy Is iletin in nöron Dlarizas bu farkın nedeni yukarıdakilerden hangileri ola- bilir? ar uyant gelen A) I ve II D) I, III ve IV I ve IV E C) I, Il ve III ) I, II, III ve IV arizas АТР