T.C. İNKILAP TARİHİ VE A 1. italya, siyasi birliğini tamamladıktan sonra hızla ge- lişén sanayisi iç

Soru metni

T.C. İNKILAP TARİHİ VE A 1. italya, siyasi birliğini tamamladıktan sonra hızla ge- lişén sanayisi için ham madde ve pazar arayışı içe- risine girdi. Coğrafi konumunun yakınlığı ve Os- manlı Devleti'nin zayıflığı nedeniyle Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Trablusgarp'a saldırdı. Trablusgarp't savunabilmek için Mustafa Kemal'in de içinde bulunduğu bazı gönüllü subay- lar halkı örgütleyerek, Derne, Tobruk, Bingazi gibi kentlerde italyanlara karşı başarılı savunma savaş- ları yaptı. Mustafa Kemal, elde ettiği başarılar nede- niyle binbaşılığa yükseltildi. Ancak Balkan Savaş- larının başlaması üzerine Osmanlı Devleti ile italya arasında Uşi Antlaşması imzalandı. Böylelikle Os- manlı, Trablusgarp'ı kaybetti. 3. Os ort Bu Yu sa Ya Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A italya sömürge elde edebilmek için Trablusgarp'a göz dikmiştir. B Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal'in teşki- latçılık yönü ön plana çıkmıştır. Osmanlı, Balkan Savaşlarında ağır bir yenilgiye uğramıştır. D) Trablusgarp Savaşı sonucunda, Osmanlı Kuzey Afrika'daki son toprağını kaybetmiştir.