t yarim 5. B 2. Bilmem ki yaz mi gelmis Niçin açmış derker Aklimi kayip ettim Nazlı yarim gulerken M

Soru metni

t yarim 5. B 2. Bilmem ki yaz mi gelmis Niçin açmış derker Aklimi kayip ettim Nazlı yarim gulerken Misralar için aşağıdakilerden hangisi söylone- mez? A) 7li hece ölçüsü o yazılmıştır. B) İkinci ve dördünce dizelerde cinash uyak kullanıl- mıştır. C) Birinci ve üçünd dizeler serbest tarzda kurul- muştur. D) Mani şekli ile kurulmuştur. ) Ausnitalil sanatı yapılmıştır. 3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde rédit vardır? dan merhamet umar misiniz?