Test 28 Test Ünite Tarama Testi 8. Periskoplar, denizaltılarda kullanılan bir gözlem aracıdır. Bir ç

Soru metni

Test 28 Test Ünite Tarama Testi 8. Periskoplar, denizaltılarda kullanılan bir gözlem aracıdır. Bir çeşit dürbün olarak düşünmek müm- kündür. Periskop kullanımındaki amaç, denizaltının su yüzeyine çıkmasına gerek kalmadan, suyun yüzeyini gözlemlemektir. bontrag Hasan da basit malzemeler kullanarak periskop yapmayı düşünmüştür. Bunun için aşağıda gösterilen malzemeleri kullanmıştır ve malzemeleri birleştirdiği zaman oluşan periskop şekildeki gibidir. Düzleme ayna Dirsek borular CO Aynalar Periskop Düz boru Düzlem Ober) ayna Buna göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Periskop içindeki düzlem aynalar ışığın yansımasını sağlamaktadır. B) Işık doğrusal yolla yayıldığı için periskop içinde ayna kullanılır. C) Periskopta düzgün yansıma sayesinde cisimlerin görüntüleri görülebilmektedir. D) Periskop sayesinde cisimlerin gölgeleri meydana gelir.