Test 12. Bir kutudaki 18 ampulden bazıları bozuktur. Bu kutudan rastgele bir ampul seçen kişinin boz

Soru metni

Test 12. Bir kutudaki 18 ampulden bazıları bozuktur. Bu kutudan rastgele bir ampul seçen kişinin bozuk 4 ampullerden birini seçmiş olma olasılığı ol- duğuna göre, bu kutuda kaç tane bozuk ampul vardır? A) 4 B) 6 C) 8 D) 10