Türkçe Denemesi Türkçe Denemesi 4. FRKDN B 11. Zam ang ad er yer degiptirise bu yanb giderlimis ofur

Soru metni

Türkçe Denemesi Türkçe Denemesi 4. FRKDN B 11. Zam ang ad er yer degiptirise bu yanb giderlimis ofurs Aonote indim Peng aloe Bute Onve anes e gelnok Turk ogh A mge adrem Oni Peng dianlerindeks st gia Al alar erden hangisidin By yidu 9 safak DI Turk oglu M Buc eta srkembarakadan piks Sundurmadia durarax bir an goKy capi bacakik, auplan rasir bagiamig eller olan bir adamd. Su rengindeki gözlerinde derin be dusce vard 12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem edat hem de bageg wardir? A) Balkan sehirlerinde geçerken çocuklugum Her an bir alev gibi hasretti duydugum B) Yol da benzer hem uzun, hem de gize bir masala Bu metinde numaralannig sozcüklerie ilgili apagıdakilerden hangisi yanlıştır? ALl sdrok oael iimdir Bịl sozouk cins simdir O saatler ki geçer bag başa yıliduziars C) Yine bahar geldi bülbül sesinden C) sozook birlegk isimdir D) IV sdzcuk somut isimdir Sada verip seslendi mi yaylalar D) Dalgalandiğın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da, bana da yer ver 10. Portakal babçesinde dolagırken turuncunun.ve yegilin.uyumuna tanıklık ettik. Gözümüzü nereys pevirsek bu renklerin hakimiyetini görüyorduk. Biraz daha yürüdükten sonra nihayet 13. iki heceli bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında kinci hecadeki dar Gnl Lu, duger hoylülerin barakasına vardık. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uyulmadığı için yazım yanlişı yapıimiştır? Bu metinde numaralanmış ifadelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması kullanılmıstıra C) II IV A) Her gün komşularının yaptığı gürültüye artik sabn kalmamigti. B) Burnunun üstünde çıkan sivilce için doktora gitmiş. D) IV A)I B)II C) Genç adamin bu yaşta omuzuna büyük bir yük bindi. D) Aklını kullanmayan, zekasi olmayandan daha kötü durumdadır. AUT YEDAR OLUM.DUAo ww ALL STA) LL STØR