TYT/Temel Matematik V 35. Yaric hesa Aşa göst Bir eskenar üçgen şeklindeki kumaş, şekilde gösterildi

Soru metni

TYT/Temel Matematik V 35. Yaric hesa Aşa göst Bir eskenar üçgen şeklindeki kumaş, şekilde gösterildiği verlerden kesilip ayrıldığında oluşan 3 parçanın alanları A, B ve C oluyor. Buna göre, 4 rasture ABS A) 1 B) Ž c) D E