UN 5. Bir veri grubunda veri grubundaki sayıların toplamının veri sayısına bölümü, orubun aritmetik

Soru metni

UN 5. Bir veri grubunda veri grubundaki sayıların toplamının veri sayısına bölümü, orubun aritmetik ortalamasını verir. 10 20 5 18 4 17 10 15 a m 3 Yukarıda bir inşaat alanında üzerinde kaç ton yük taşıdıkları yazili 6 kamyon vardır. 1 den başlayarak sırayla yüklerini bo- saltarak inşaat alanından teker teker ayriliyorlar. Buna göre, en baştan itibaren inşaat alanında bulunan kamyonların taşıdıkları yüklerin aritmetik ortalamasının sürecini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir? A) aritmetik ort. B) aritmetik ort garajdaki 6 5 4 garajdaki 3 2 1 kamyon sayısı 6 5 4 3 2 1 kamyon sayisi C) aritmetik ort D) aritmetik ort 1 garajdaki 6 5 4 3 2 1 kamyon sayısı garajdaki 6 5 4 3 2 1 kamyon sayisi E) aritmetik ort. - garajdaki 6 5 4 3 2 1 kamyon sayısı