ww 16.x, bir aracın frene basıldığı andan itibaren durana kadar aldığı yol (metre) V, aracın frene b

Soru metni

ww 16.x, bir aracın frene basıldığı andan itibaren durana kadar aldığı yol (metre) V, aracın frene basıldığı andaki hızı (km/sa) P, aracın ideal mekanik ve lastik kalite sabiti olmak üzere; X, V ve P arasındaki bağıntı X = P.V2 24 ile ifade ediliyor. Bir araç, 60 km/sa hızla giderken frene basılıyor ve araç 18 metre sonra duruyor. Buna göre, aracın hızı 80 km/sa olsaydı bu araç frene basıldıktan kaç metre sonra durur- du? A) 28 B) 30 C) 32 D) 36 E) 40