x= 3x – 21 h 12. P(x) 3. dereceden bir polinom fonksiyonudur. P(1) = P(-1) = P(3) = 0 ve P(2) = 6 ol

Soru metni

x= 3x - 21 h 12. P(x) 3. dereceden bir polinom fonksiyonudur. P(1) = P(-1) = P(3) = 0 ve P(2) = 6 olduğuna göre, P(x) polinomunun yerel ekstremum noktalarının apsisleri toplamı kaçtır? A) -2 B)-1 C) 0 D) 1 E) 2 lanlara